Přejeme si, aby učení probíhalo v prostředí založeném na možnosti naplňovat potřebu bezpečí, kde klíčovou roli hrají vztahy – jak k sobě samým, tak i k ostatním.

Věříme, že v takovém prostředí mohou lidé celoživotně rozvíjet svůj jedinečný potenciál.

„Pro koncepci Spirály je důležitá vnitřní motivace žáků, proto stavíme na důvěře v samostatné rozhodování dětí o vzdělávání.“

Pavlína Bednářová, zakladatelka

Základní škola Spirála je soukromá škola, která byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s datem zápisu 1. září 2023. Poskytuje služby žákům prvního i druhého stupně, kteří zde plní povinnou školní docházku, a to jak v rámci denního studia, tak i prostřednictvím individuálního vzdělávání.

Aktuálně