Denní docházka

Přijímáme děti na první i druhý stupeň v rámci denní docházky.

Přijímáme děti na denní docházku na 1. i 2. stupeň.

Jak může vypadat den ve Spirále?

Děti naplňují svůj čas ve škole hrou, aktivitami, které vycházejí z jejich potřeb a zájmů. Mají možnost účastnit se vzdělávacích aktivit, které mají také možnost odmítnout. 

Děti mohou vyhledat kohokoli z dospělých a obrátit se na něj s dotazem a žádostí o podporu. 

Značnou část dne ve škole zaplňuje komunikace a tvoření vztahů a spolupráce. 

Při řešení sporů a konfliktů je využívána mediace a metoda nenásilné komunikace. 

Každý týden se koná sněm všech dětí i dospělých, kde mají všichni možnost rozhodovat jak o organizačních věcech, tak o čemkoli, co vychází z potřeb dětí, dospělých i školy.

Pokud jste v souladu s koncepcí Spirály a rádi byste u nás vaše dítě zapsali, vyplňte prosím registrační formulář, který je nezávazný. Na jeho základě vás budeme kontaktovat, pokud je vaše žádost v danou chvíli aktuální a naše možnosti přijetí to umožňují. 

Před přijetím žáka vždy vyžadujeme osobní schůzku s celou rodinou.