Individuální vzdělávání

Na naší škole vycházíme vstříc rodinám, které se rozhodly pro individuální vzdělávání, tzv. „domškoláctví“.

Přijímáme žáky pro první i druhý stupeň formou přestupu, pokud máme aktuálně volnou kapacitu. Přestup z jiné školy je možný kdykoliv v průběhu roku. Stejně tak můžete IV kdykoli ukončit.

Jak u nás probíhá přezkoušení

Do školy se s dítětem dostavíte dvakrát do roka k portfoliovému přezkoušení.

Portfólio může obsahovat vše, čemu se dítě za dané období věnovalo.

Před samotným setkáním je nutné vyplnit tabulky sebehodnocení žáka ze všech vzdělávacích oblastí pro dané období.

Dále rodič zasílá shrnutí toho, čemu se dítě věnovalo, formou dopisu, ve kterém společně zhodnotí dané období.

Jak probíhá přestup k nám na IV

Jste-li v souladu s koncepcí naší školy a máte zájem stát se součástí Spirály, vyplňte prosím dotazník níže. Na jeho základě vás budeme kontaktovat.

Před přijetím žáka k IV vyžadujeme vždy osobní setkání s rodinou.

Pokud se domluvíme na vzájemné spolupráci, k přestupu je nutné doložit žádost o přestup a žádost o povolení individuálního vzdělávání a další dokumenty spojené s nástupem do školy.

Dále pak budete potřebovat vyjádření z pedagogicko-psychologické poradny, případně ze speciálně
pedagogického centra.

Dále dokládáte ověřenou kopii dokladu dosaženého vzdělání rodiče, nebo jiného vzdělavatele. Pro první stupeň postačí maturitní vysvědčení, pro druhý stupeň je nutné doložit vysokoškolský diplom.