Individuální vzdělávání

Škola Spirála nabízí místa v režimu individuálního vzdělávání pro první i druhý stupeň. 

Součástí nabídky pro děti na individuálním vzdělávání (tzv. „domškoláky“) je portfoliové přezkoušení.

K individuálnímu vzdělávání je možné hlásit děti z celé České republiky.