Individuální vzdělávání

Škola Spirála nabízejí místa v režimu individuálního vzdělávání pro první i druhý stupeň. 

Součástí nabídky pro děti na individuálním vzdělávání (tzv. “domškoláky”) je portfoliové přezkoušení.

K individuálnímu vzdělávání je možné hlásit děti z celé České republiky.