Poděkování k ukončení sbírky na Donio

Milí dárci a příznivci školy, 

k dnešnímu dni byla ukončena sbírka pro naši školu. Je to pro nás velký úspěch, protože se díky vám podařilo vybrat cílovou částku a to dokonce i o fous více. 😉

Naši sbírku podpořilo během 60 dnů 104 dárců a celková částka činí 402 272 Kč! 🙏🥳

Z tohoto výsledku máme všichni ve Spirále obrovskou radost a zároveň cítíme velký závazek vůči vám všem, kteří jste přispěli a tím projevili škole podporu proto, aby mohla od září 2023 začít fungovat. 

Tím ale naše práce nekončí. Nyní nastává fáze realizační, kdy během letních měsíců budeme společně se stavebními firmami, řemeslníky a brigádníky pracovat na tom, abychom ve škole udělali takové úpravy a vyhověli tak zákonným hygienickým požadavkům a získali poslední schválení pro úplnou registraci školy v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Zavazujeme se k tomu, že uděláme vše proto, aby se tak stalo. Vaše peníze, které jste projektu věnovali, budou vynaloženy pro tento účel a my vás budeme během prázdnin informovat, jak se nám daří tento závazek plnit.

I nadále však uvítáme podporu formou finančního příspěvku, který budeme moci využít na nákup potřebného vybavení a provoz školy. Pokud byste chtěli školu podpořit, můžete tak učinit zasláním příspěvku na účet školy 325159562/0300. Děkujeme 🙂


S vděčností vám všem za to, že jste nás podpořili a tím jste se stali součástí příběhu školy, které záleží na tom, aby se děti mohly vzdělávat s respektem a důvěrou v jejich vnitřní motivaci. 

Za tým Spirály ❤️
Pavlína Bednářová
zakladatelka