Proběhl další díl ze série Učit se učit s Petrou Dočkalovou

V úterý 22. 2. 2023 se v Rychnovské knihovně sešla desítka účastníků workshopu s Petrou Dočkalovou na pokračování série Učit se učit. Hlavní pozornost byla tentokrát věnovaná paměti a myšlení. Lektorka účastníky provedla dvěma koncepty učení. Jednoho založeném na fixním, statickém přístupu, kdy dojdeme do bodu, že „to nejde“ a naopak učení v souvislostech, které je dynamičtější a při naražení na překážky nabádá k otázkám typu „co mohu ještě udělat?“

V rámci setkání zazněla potřebná teorie, hlavní část však byla věnovaná sebezkušenosti, sdílení ve skupině a vzájemné podpoře.

Na setkání zazněla i tato věta: „V učení je důležité vnímat smysl a potřebu. Je potřeba aktivně pracovat s tím, že dítě ví, čemu se chce věnovat, kým je a kam směřuje.“ Souzníme a přejeme si na tomto principu budovat učení ve Spirále.

Děkujeme za příjemný čas ve spoluučící se skupině a těšíme se na pokračování, které by mělo následovat v dubnu.