Příspěvky z MŠMT pokryjí jen část nákladů na provoz školy, proto je potřeba chybějící peníze pokrýt ze školného.

Hledáním dalších zdrojů peněz (dotace, nadace, sponzoři a investoři) je naší prioritou, protože nám umožní udržet školné co nejnižší.

Školné na denní docházce 5 000 Kč/měsíc, roční školné 60 000 Kč (platba za 12 měsíců)

Školné na individuálním vzdělávání 500 Kč/měsíc, roční školné 6 000 Kč (platba za 12 měsíců)

Zápisné ve výši 5 000 Kč jako jednorázový příspěvek při přijetí za dítě (rodinu)