Proč podporuji vznik Školy Spirála?

Jana Nováčková

psycholožka, spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován, propagátorka sebeřízeného vzdělávání

„Učení řízené učitelem a povinným učivem nenechá dětem žádný čas, aby zjistili, kdo doopravdy jsou, v čem tkví jejich individuální potenciál. Rozvoj tohoto potenciálu není jen otázkou kvalitního života jednotlivce, ale je v zájmu celé společnosti – hospodářsky i sociálně. Vnějšně řízené vzdělávání jde proti zákonitostem zdravého vývoje dítěte, proti poznatkům, které máme o fungování mozku, frustruje mnoho potřeb, je neefektivní, nikdy nemůže naplnit proklamované cíle (rozvoj osobnosti, zodpovědnosti apod.). Proto vítám každou snahu vytvořit pro děti místo pro kvalitní sebeřízené vzdělání.“

Petra Dočkalová

terénní učitelka a lektorka workshopů Učit se učit

„Pokud chceme další generaci lidí, kteří budou mít zdravou sebedůvěru, budou vnímat zodpovědnost, spolupráci, svou jedinečnost i vztahy – je potřeba začít už nyní.“

Michaela Řeřichová

aliance pro sebeřízené vzdělávání

„Sebeřízení je cesta, jak neztratit vnitřní chuť objevovat svět i sám sebe. Držím palce Spirále, která o to bude usilovat u dětí od samého začátku jejich vstupu do systému vzdělávání.“

Denisa Písaříková

spoluzakladatelka centra pro sebeřízené vzdělávání EduCorn

„Už tři roky denně sleduji, jak jsou děti v sebeřízení spokojené, takže fandím vzniku Spirály!