O Pavlíně:

K založení školy, která vychází z principů sebeřízeného vzdělávání, mě přivedla zkušenost moje a mých dětí se vzdělávacím systémem. Byla jsem velice překvapená, že to, co jsem ve škole zažívala já, nezřídka zažívala i moje dcera o několik desetiletí později. Téma svobody a zodpovědnosti je v mém životě přítomné dlouhodobě a vidím ho jako smysluplné i pro budoucnost. Přeji si umožnit dětem, aby se rozvíjely na základě vlastní volby, důvěry v sebe a z vnitřní motivace. Uvědomuji si, že cesta sebeřízeného vzdělávání je volba, která neosloví každého, ale je pro mě důležité, aby tato možnost v rámci oficiální vzdělávací nabídky existovala. Věřím, že děti, které mají možnost se ve škole rozvíjet v důvěře v jejich schopnosti a volbu, mají podporu dospělých a zažívají přijetí a bezpečí, mohou nabít kompetencí, které mohou v budoucnu pomoci prožít spokojenější život nejen samotným dětem, ale celé společnosti.

O Báře:

Jako malá holka jsem chodila do veliké základní školy. V prostředí jsem vnímala svou osobu jako malou a ztracenou. Bála jsem se tam. Chodby byly obrovské a nikoho jsem tam nezajímala. Na druhý stupeň jsem šla do druhé základní školy, kde to bylo podobné, ba i horší. Měla jsem poruchy učení a ve druhé škole měl být přístup k takovému dítěti o něco lepší. Nejsem si vědoma, že by byl. Rozhodně jsem si ale byla vědoma šikany, kterou jsem tam začala zažívat a zažívala jí čtyři roky v kuse každý den. Takže škola mi nastavila mód „hlavně přežij“. Na jakém místě bylo učení si jistě každý domyslí. Následovala střední škola pedagogická v Praze. Obor výchova dětí předškolního a mladšího školního věku. A pak jsem mohla vplout do vod našeho školství z druhé strany. Díky za svou letitou praxi, kdy jsem měla možnost vidět poměrně dost míst a různé přístupy. A vyšlo najevo s čím ladím nejvíce a hlavně s čím ladí dětská duše. Jednoznačně s přirozenou pedagogikou. Tato cesta nebere dětem a neztrácí se jejich „já“. Taková cesta jim dává. Respektující komunikace a neučení dětí, ale provázení. Pozorování a těšení se z jejich úspěchů, které přijdou v ten pravý čas. To je ta pravá volba. Pro svého syna tedy jasně volím svobodu. Tu vidím v sebeřízeném vzdělávání a ve Spirále. Přátelské prostředí, kde se nebude bát a bude se podporovat a přijímat takový, jaký je ve své přirozenosti, protože to je jádro zdravé společnosti.