Kdy a jak se do Spirály přihlásit k docházce?

🌀 Spirála přijímá děti k docházce pro všechny třídy prvního i druhého stupně. Na prezenční studium i individuální vzdělávání. Prvním krokem je vyplněním tohoto nezávazného formuláře.

❓V jakém věku je možné děti do Spirály přihlásit?

🌀 Naším přáním je od září 2023 otevřít výuku pro všechny třídy základní školy, tzn. pro první i druhý stupeň. Vyplněním tohoto formuláře nám můžete dát vědět o vašem dítěti a vašem zájmu.

Platí se ve Spirále školné?

🌀 Ano. Příspěvky z MŠMT pokryjí jen část nákladů na provoz školy, je proto potřeba chybějící peníze pokrýt ze školného.

Hledáním dalších zdrojů peněz (dotace, nadace, sponzoři a investoři) je naší prioritou, protože nám umožní udržet školné co nejnižší.

Obvyklá výše školného u podobných typů škol se pohybuje kolem 4 000 – 5 000 Kč měsíčně za jedno dítě. Přesná výše školného ve Spirále bude upřesněna před zahájením školního roku. Naším přáním je, abychom vám tuto informaci sdělili co nejdříve, jak to bude možné.

❓Bude Spirála přijímat i děti do individuálního vzdělávání?

🌀 Ano. Nabízíme místa v režimu individuálního vzdělávání („domškoláci“) pro první i druhý stupeň. Součástí nabídky pro děti na individuálním vzdělávání je přezkoušení formou rozhovoru nad portfoliem. K individuálnímu vzdělávání je možné hlásit děti z celé České republiky.

Podmínky pro příjem dětí do individuálního vzdělávání, včetně otázek týkajících se školného nebo zápisného pro domškoláky, budou zpřesněny během pozdějšího jara 2023 podle dostupné kapacity a možností školy.

Už nyní můžete vyplnit nezávazný formulář se zájmem o přihlášení dítěte do individuálního vzdělávání.

Jak chcete uchovat svobodného ducha a zároveň naplnit vzdělávací požadavky dané MŠMT?

🌀 Toto je velmi dobrá otázka. Dovolujeme si nabídnout obsáhlejší odpověď.

Spirála je školou registrovanou v rejstříku MŠMT a tudíž se zavazuje naplňovat kritéria a výstupy Rámcového vzdělávacího programu (RVP).

RVP navzdory zažitým představám neříká školám podle jakých učebnic, co a kdy mají učit. RVP předepisuje dovednosti a témata, se kterými se děti ve škole mají setkat a nabízí velkou míru svobody v tom, jak to školy budou konkrétně dělat.

Každá škola je povinna požadavky z RVP zohlednit ve vlastním Školním vzdělávacím plánu (ŠVP), který si velmi zjednodušeně můžeme představit jako konkrétnější plán výuky, kterého se škola drží.

V ŠVP je možné zohlednit hodnoty a potřeby školy tak, aby se zachovaly principy popsané ve školní vizi a současně byly splněny požadavky MŠMT.

Praxe dvou desítek škol v ČR dokazuje, že je tato kombinace možná.