VZTAHY, PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ, SEBEŘÍZENÍ, VNITŘNÍ MOTIVACE A DOBROVOLNOST

Naší vizí je v Rychnově nad Kněžnou vybudovat místo, kde se budou moci děti vzdělávat v respektujícím prostředí, které funguje bez mocenského nastavení a strachu. A to prezenčně i v rámci individuálního vzdělávání.

Naším přáním je vybudovat školu, kde je kladen důraz na vztahy poskytující důvěru a bezpečí, podnětné prostředí, důvěru v přirozený zájem dětí o učení a dobrovolnost. Podpořit děti v jejich individuální vzdělávací cestě je pro nás zásadním principem. 

Co konkrétně tím máme na mysli?

🌀 Vztahy ve škole

Chceme budovat bezpečné prostředí jak mezi dospělými (vedení školy a průvodci), tak mezi průvodci a dětmi, i mezi dětmi navzájem. Teoretické ukotvení pro tento přístup nacházíme v Nenásilné komunikaci (Marshall Rosenberg) a přístupech Škola bez poražených, Respektovat a Být respektován a vývojové teorii založené na vazbě podle Dr. Gordona Neufelda.

🌀 Podnětné prostředí a sebeřízení 

Vztahy založené na důvěře a respektu jsou pro nás předpokladem učení, samy o sobě ale nestačí. Ve Spirále chceme nabídnout prostředí, v rámci kterého se děti budou moci učit v souladu s výzkumy a poznatky o fungování mozku. Co konkrétně máme na mysli?

🌀 Vnitřní motivace, přirozený zájem dětí o učení

Děti se rodí s velkou zvídavostí a schopností se učit. Jsme přesvědčeni, že pokud se z učení nestane povinnost a otravný dril umocněný prostředím, kde se děti bojí selhávat, zájem o učení si uchovají.

Ve Spirále chceme maximálně podporovat vnitřní chuť dětí k poznávání světa i sebe samých. Současně hledáme cesty, jak v souladu s poznatky o fungování mozku předkládat dětem podněty tak, aby škola splňovala výstupy předepsané MŠMT v rámci Rámcového vzdělávacího programu. 

Souzníte? Pomozte nám tuto vizi uvést do reality!

Podnikáme teď konkrétní kroky, aby naše vize nezůstala jen na papíře, ale zhmotnila se v nové škole. Naším přáním je, aby byla škola připravena přijmout děti do prezenčního i individuálního vzdělávání od září 2023. Bez Vás to ale nepůjde.