Jana Nováčková na Rychnovsku!

Škola Spirála, Aliance pro sebeřízené vzdělávání a Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou pořádají besedu nejen o sebeřízení, které se zúčastní:

  • Jana Nováčková, známá psycholožka, spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován,
  • Pavlína Bednářová, zakladatelka školy Spirála,
  • Michaela Řeřichová, zakladatelka projektu Důvěřujeme dětem,
  • Jiří Košárek, Aliance pro sebeřízené vzdělávání,

O jakých tématech se může diskutovat?

  • CO JE TO SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ?
  • JAKÝ VLIV MÁ NA ZRÁNÍ  A SPOKOJENOST DĚTÍ?
  • JAK SOUVISÍ S POZNATKY O FUNGOVÁNÍ MOZKU?
  • JAKÉ SE SE SEBEŘÍZENÍM POJÍ NEJČASTĚJŠÍ MÝTY

Hlavně ale záleží na vás a vašich otázkách. Beseda se uskuteční v úterý 18. 4. 2023 od 17.00.

Účast je po přihlášení zdarma. Kapacita míst je omezena.