Finanční potřeby Školy

Milí příznivci školy Spirála,

obracíme se na vás, protože jste v posledních týdnech nebo měsících projevili zájem zapojit se do přípravy školy. Řada z vás se na nás obrací s otázkou, jaké jsou novinky. Velmi si vašeho zájmu a podpory vážíme. Rozhodli jsem se vám napsat samostatné delší psaní, ve které osvětlíme, jak to má Spirála s financemi.

Realita financování – do zahájení výuky

Přestože Spirála jako rejstříková škola získává možnost žádat o dotace, souvisí příspěvky na chod školy ze strany státu s několika omezeními. Tím prvním a největším je, že plný příspěvek na žáka může škola získat nejdříve po roce fungování školy a po úspěšné kontrole České školní inspekce. Do té doby má nárok zhruba na polovinu příspěvku (tzv. normativu). Tou druhou je, že stát dotace vyplácí zpětně, tudíž nelze s penězi od státu počítat dopředu, což ovlivňuje platební schopnost školy. Náklady na provoz školy jsou však neúprosné. Stará budova v Tutlekách bude potřebovat zhruba 600 tisíc Kč jen na uvedení do provozu, tak aby mohla od září začít výuka a budova dostala všechna potvrzení od hygieny a MŠMT. Cenu dost zvyšují hygienické požadavky např. pro výdejnu jídla, ale i další úpravy jako je rekonstrukce WC, vymalování, nezbytné technické úpravy. Budova je zachovalá a z části dodnes používaná, nicméně výuka v ní probíhala naposledy před 15 lety.

Provoz školy

Další samostatnou kapitolou je pak provoz školy během roku. Přestože se od začátku počítá s příjmy ze školného a zpětně alespoň se zmíněným polovičním příspěvkem na dítě od státu, chybí na provoz školy (nájemné, elektrika, vytápění, vybavení, mzdy lidí,..) během prvního roku 0.6-1.6 milionu Kč v závislosti na tom, kolik do školy od září nastoupí dětí na prezenční studium. V tento moment možná (tak jako my) lapete po dechu. Velikost ztráty souvisí s právě zmíněným polovičním příspěvkem od státu a také s našim předpokladem (který dokládají zkušenosti jiných podobných škol), že škole bude chvíli trvat, než si vybuduje své jméno a v regionu získá důvěru a tím větší počet dětí na denní docházce nebo než děti rodičů se zájmem o školu “dorostou” do školního věku. Rozpočtový model, který počítá s 10 dětmi od září, generuje celoroční ztrátu 1.6 milionu Kč. Rozpočtový model s 20 dětmi ukazuje ztrátu zhruba 600 tisíc Kč. Jen pro vaší představu, v případě, že by byl normativ v plné výši (což nemůže být dříve než po roce fungování) a dětí by bylo 20, škola by skončila na nule, tedy bez dluhu. 

Co škola nejvíce potřebuje? Peníze a lidi.

Největší položkou v rozpočtu je náklad na mzdy lidí ve škole. Přestože se pro první rok v rozpočtu počítá jen s nezbytným počtem placených dospělých (ředitel, kvalifikovaní učitelé pro 1. a 2. stupeň, kteří jsou nezbytní pro to, aby škola prošla inspekcí, účetní, vychovatelka do družiny) jsou náklady vysoké. Je to trochu začarovaný kruh, protože aby škola realizovala svou vizi a o děti dobře pečovala, potřebuje k tomu kvalitní tým a kvalitní tým potřebuje investice. Přemýšlíme nad různými řešeními. Ve hře je i skládání týmu formou  menších úvazků. Proto pokud víte o jakémkoliv kvalifikovaném učiteli nebo učitelce (může jít i o rodiče na mateřské/rodičovské, kteří chtějí učit třeba jeden den v týdnu) prosím sdílejte s nimi naše inzeráty na učitele prvního i druhého stupně.

Zároveň pokud si umíte představit, že byste v prvním roce fungování školy mohli nabídnout nějakou pomoc škole na dobrovolnické bázi (např. jedno dopoledne ve škole, vedení kroužku, pomoc v družině jeden den v týdnu, úklid školy, práce školníka, účetní,…) dejte nám, prosím, vědět.

Co s tím? Bez podpory komunity to nepůjde

Situace je vážná. Jsou dny, kdy si klademe otázku, zda je projekt školy finančně zvládnutelný, protože jde v prvním roce skutečně o významnou částku. Hlavou nám běží, zda má svobodná škola v regionu Rychnovska potenciál postupně přitahovat rodiny, které pro sebe a své děti hledají nabídku vzdělávání, kterou by Spirála pokryla. A zároveň se nám nechce projekt vzdát jen kvůli možnému dluhu v prvním roce, který by šel v letech následujících splácet. Modely rozpočtu jasně ukazují, že pokud se podaří překlenout “pekelný” první školní rok, je vcelku solidní naděje, že by škola mohla fungovat v černých číslech. A za to nám stojí hledat různé cesty, byť se po nich jde nelehce. 

Je řešením veřejná sbírka a bezúročné půjčky od rodičů a přátel školy?

Na začátek dubna chystáme spuštění veřejné sbírky, jejíž výtěžek by sloužil k pokrytí nákladů na uvedení školy do provozu. Souběžně s tím hledáme řešení, jak pokrýt ztrátu fungování školy pro první rok. Možností je další veřejná sbírka, bezúročné půjčky od rodičů nebo přátel školy, sehnání investora, sponzoři. Chtěli bychom vás poprosit, abyste se zamysleli, kde můžete sbírku šířit, případně zda je ve vašich možnostech nebo někoho ve vašem okolí, školu v prvním těžkém roce finančně podpořit. Bez toho totiž škola nevznikne.

Věříme, že Škola Spirála má velký potenciál a může regionu a lidem v něm nabídnout školu založenou na vztazích a sebeřízení, ve které dětem bude dobře. Je potřeba ale sehnat kupu peněz a kvalifikované učitele. Pomůžete nám?

Co mohu teď pro Spirálu udělat?

  • Zamyslet se, komu poslat inzeráty na učitele.
  • Sepsat si, kam všude a komu dát vědět o sbírce na Spirálu až se za cca 14 dní rozběhne.
  • Ujasnit si, zda a kolik mohu na vznik školy přispět nebo škole půjčit.
  • Zmapovat, kdo z mých známých ve firmách by mohl Spirálu finančně podpořit.
  • Zvážit, zda mohu školu podpořit dobrovolnicky.

S díky, Pavlína Bednářová, zakladatelka