Na Rychnovsku vzniká nová škola, první svého typu v regionu (tisková zpráva pro média)

V obci Tutleky u Kostelce nad Orlicí vzniká základní škola Spirála, jejímž záměrem je fungovat na principech svobodných škol a sebeřízení. Pokud se škole podaří získat dostatek prostředků, otevře své brány od letošního září pro děti z 1. i 2. stupně. Jde o první školu tohoto typu v rychnovském regionu.

Naším cílem je vybudovat školu, kde je kladen důraz na vztahy, odpovědnost, respekt a sebeřízení s cílem připravovat děti na to, aby byly schopné naplnit svůj jedinečný potenciál a měly rozvinutou sadu kompetencí, které jim umožní obstát v budoucnosti.  Za takové kompetence považujeme například schopnost celoživotně se učit, komunikovat, spolupracovat, kriticky uvažovat či řešit výzvy a problémy s výdrží a kreativitou,” vysvětluje Pavlína Bednářová, zakladatelka školy.

Princip sebeřízení – inovace podložená empirickými výzkumy

Škola Spirála svým zaměřením navazuje na tradici škol jako jsou Summerhill nebo Sudbury, síť škol, které fungují po celém světě už mnoho desetiletí. Jde o školy, které stojí na principu sebeřízení. Jedná se o způsob vzdělávání, který klade důraz na to, aby se žáci aktivně podíleli na svém vzdělávání a přebírali za něj odpovědnost. Mají větší svobodu při výběru témat, která je zajímají, a mohou se učit tak, jak to odpovídá jejich individuálním potřebám. Ve výsledku tak nedochází k narušení vnitřní zvídavosti a motivace, což u některých žáků běžných škol nastávat může.

Uplatní se s tím někde?

Absolventi zmíněných škol jako Summerhill či Sudbury jsou často předmětem empirických výzkumů, které prokazují, že díky tomu, že si žáci ve škole volí, čemu se budou věnovat, si uchovávají velkou chuť k učení. Rozumí požadavkům systému a bez problému pak studují na univerzitách nebo specializovaných školách a stejně tak se uplatňují na trhu práce. I v České republice najdeme zhruba dvě desítky škol fungujících na těchto principech. V Rychnovském regionu nyní vzniká první. 

Jak v takové škole vypadá výuka?

Ve škole Spirála se děti budou setkávat s běžnými předměty jako je čeština, matematika, angličtina a další. Mají však větší prostor pro svůj vlastní rozvoj a individuální podporu. Kromě nasávání faktických poznatků je velký důraz kladen na vztahy mezi žáky a učiteli, což vytváří bezpečné prostředí, které je podle moderních poznatků o fungování mozku předpokladem pro dobré učení a zrání. Velká pozornost je rovněž věnovaná rozvoji kompetencí, které se dnes označují za zásadní pro 21. století. Jde o schopnost kriticky uvažovat, zapojovat kreativitu, řešit problémy, otevřeně komunikovat, pracovat samostatně i v týmu. 

Veřejná sbírka na podporu vzniku školy

Škola Spirála získala registraci MŠMT a nyní se soustředí na zisk prostředků pro uvedení budovy školy v Tutlekách do provozu. Se začátkem dubna spustí veřejnou sbírku na platformě Donio, kde na vznik školy může přispět každý, komu dává smysl vize školy. Pokud se podaří vybrat dostatek financí, škola Spirála zahájí výuku od září 2023 pro děti z 1. i 2. stupně. Již nyní je možné vyjádřit nezávazný zájem o docházku, a to jak do první třídy, tak k přestupu z vyšších tříd.

Zažít Spirálu naživo v rychnovské knihovně

Škola Spirála chystá na jaře sérii besed a vzdělávacích akcí pro každého, kdo by se chtěl dozvědět více o sebeřízení, svobodných školách či metodách efektivního učení. Na začátku dubna (4.4.) proběhne v rychnovské knihovně další díl ze série Učit se učit s terénní učitelkou Petrou Dočkalovou. V úterý 18. 4. naváže beseda s Janou Nováčkovou, psycholožkou, spoluautorkou konceptu Respektovat a být respektován a propagátorkou sebeřízeného vzdělávání. Spolu s ní se besedy zúčastní Michaela Řeřichová a Jiří Košárek z Aliance pro sebeřízené vzdělávání a Pavlína Bednářová, zakladatelka školy Spirála. Na červen se chystá beseda se zakladateli školy Donum Felix, která na principech sebeřízení funguje bezmála deset let.

Více informací o škole i chystaných akcích naleznete na www.skolaspirala.cz. Své otázky můžete směřovat na skolaspirala@gmail.com