Školní vzdělávací program (ŠVP) bude sestaven týmem školy, tak aby zohledňoval kritéria a výstupy Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a vycházel z principů popsaných ve školní vizi. Jeho zveřejnění se předpokládá na pozdější jaro 2023.